Uddannelsen med garanti for læreplads

By: Søren

Mange som tager en håndværksuddannelse frygter for, om de kan få en læreplads. Det er især de ældre lærlinge, der kan have problemer, da de har ret på lærlingeløn til voksne, hvilket er en takst, som er noget højere end til de helt unge.

På mange håndværksuddannelser er procentdelen af voksenlærlinge, der får en læreplads uendeligt lav. Det skaber usikkerhed i forhold til fremtiden, for hvad skal man gøre, hvis man gerne vil være sikret økonomisk i forhold til fremtiden.

Garanti for læreplads

Plastmager uddannelsen i Hadsten på den Jydske Håndværkerskole, giver deres studerende garanti for læreplads. Dette sker i samarbejde med hele plastindustrien, der er gået sammen for at sikre, at der er dygtige medarbejdere i fremtiden. Det betyder, at der er garanti for at alle, som består grundforløbet er sikret en læreplads.

Selvom der er garanti for læreplads, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at du ikke selv skal gøre en indsats, hvis du kommer ind på studiet. Du skal stadig selv søge lærepladser og vise at du gør en indsats. Der er imidlertid den ordning, at hvis du ikke har fundet en læreplads efter grundforløbet, selvom du har gjort en indsats, så går skolen ind og hjælper dig med at finde en, så du ikke skal i skolepraktik.

Hvad laver en plastmager

En plastmager arbejder på danske virksomheder, der arbejder med plastik. Det vil sige, at man skal have kendskab til de forskellige typer af plastik og kende deres egenskaber. En plastmager hjælper til i den daglige produktion med at indkøre maskiner og laver de nødvendige justeringer. Dette kan være meget teknisk indenfor nogen brancher. En plastmager kan også arbejde med glasfiber, der blandt andet bruges i fremstillingen af vindmøller. Dermed er det en fremtidssikret uddannelse med mange jobmuligheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *